Zasady i warunki dla Modafinil-It.com

Witamy w Modafinil-It.com!

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Modafinil-It.com, znajdującego się pod adresem https://modafinil-it.com/pl/.

Wchodząc na tę stronę internetową zakładamy, że akceptują Państwo te warunki. Nie używaj dalej Modafinil-It.com, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie zasady i warunki podane na tej stronie.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o prywatności i Informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności oraz wszystkich umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i przestrzegającej zasad i warunków Firmy&rsquo. Terminy „Spółka”, „Sami”, „My”, „Nasze” oraz „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. Terminy „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych.

Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu wyraźnego zaspokojenia potrzeb Klienta&rsquo w odniesieniu do świadczenia określonych usług przez Firmę&rsquo, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i zgodnie z nim. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji lub/i on/ona jest traktowane jako zamienne i dlatego odnosi się do tego samego.

Cookies

Używamy ciasteczek. Uzyskując dostęp do strony Modafinil-It.com, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w zgodzie z Polityką Prywatności Modafinil-It.com.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika&rsquo dla każdej wizyty. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić korzystanie z funkcjonalności niektórych obszarów w celu ułatwienia osobom odwiedzającym naszą stronę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również korzystać z plików cookie.

Licencja

Nie stwierdzono inaczej, Modafinil-It.com i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Modafinil-It.com. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Modafinil-It.com dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno ci:

 • Republish material from Modafinil-It.com
 • Sprzedaż, wynajem lub sublicencja materiałów z Modafinil-It.com
 • Produkowanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z Modafinil-It.com
 • Redystrybucja treści z Modafinil-It.com

Części tej strony internetowej dają użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w pewnych obszarach strony. Modafinil-It.com nie filtruje, nie redaguje, nie publikuje i nie recenzuje komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Modafinil-It.com, jego agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Modafinil-It.com nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze lub za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Modafinil-It.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą być uznane za niewłaściwe, obraźliwe lub powoduje naruszenie niniejszego Regulaminu.

Masz gwarancję i reprezentujesz to:

 • Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody na to;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które są naruszeniem prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane w celu nakłaniania lub promowania biznesu lub zwyczaju lub prezentowania działalności handlowej lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz Modafinil-It.com niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania wszelkich Twoich Komentarzy w dowolnej formie, formacie lub media.

Hyperlinking to our Content

Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Szukanie silników;
 • Nowe organizacje;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; oraz
 • System szeroka Akredytowanych Firm z wyjątkiem nagabywania organizacji non-profit, centrów handlowych i charytatywnych grup fundraisingowych, które nie mogą hiperłączyć się do naszej strony internetowej.

Te organizacje mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie Internetowej tak długo, jak długo jest to łącze: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie oznacza fałszywego sponsorowania, poparcia lub aprobaty dla strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej’s site.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o link od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji o konsumentach i/lub przedsiębiorstwach;
 • dot.com strony społecznościowe;
 • socjacje lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • Dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz

Jeżeli podejmiemy taką decyzję, zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji: (a) link nie sprawiłby, że wyglądalibyśmy niekorzystnie dla siebie lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma z nami żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Modafinil-It.com; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Te organizacje mogą linkować do naszej strony głównej tak długo, jak link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywego sponsorowania, poparcia lub aprobaty dla strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej’s site.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany połączeniem z naszą stroną internetową, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail do Modafinil-It.com. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej strony, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzają Państwo umieścić link do naszej strony internetowej, oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których chcieliby Państwo umieścić link. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą hiperłączyć się do naszej strony internetowej w następujący sposób:

 • przez użycie naszej nazwy korporacyjnej lub
 • Przy użyciu jednolitego lokalizatora zasobów, który jest powiązany z; lub
 • Wykorzystanie jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej, do którego prowadzą odnośniki, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie z odnośnikami.

Nie zezwala się na wykorzystanie logo Modafinil-It.com lub innych dzieł sztuki w celu umieszczenia linku w przypadku braku umowy licencyjnej znaku towarowego.

Ramki

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody, nie można tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które zmieniają w jakikolwiek sposób wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na stronie internetowej użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na jego stronie internetowej. Na stronie internetowej nie powinien pojawiać się żaden link, który może być interpretowany jako oszczerczy, nieprzyzwoity lub przestępczy, lub który narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Proszę przeczytać Polityka Prywatności

Zachowanie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej strony internetowej. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych zasad i warunków oraz zasad zamieszczania linków it&rsquo w dowolnym momencie. Poprzez stałe łączenie się z naszą stroną internetową wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zasad łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w każdej chwili. Będziemy rozpatrywać wnioski o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do lub tak lub odpowiedzieć na Ciebie bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie gwarantujemy również, że strona pozostanie dostępna ani że materiały na niej zawarte będą aktualne.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki odnoszące się do naszej strony internetowej i korzystania z niej. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała;
 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub fałszywe wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć wszelkie nasze lub twoje zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wykluczyć wszelkie nasze lub Państwa zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy dotyczące odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, deliktu i z naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.