Privacybeleid voor Modafinil-It.com

Bij Modafinil-It.com, toegankelijk via https://modafinil-it.com/nl/, is een van onze topprioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacybeleid document bevat de soorten informatie die wordt verzameld en vastgelegd door Modafinil-It.com en hoe we het gebruiken. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is van toepassing op bezoekers van onze website met betrekking tot informatie die zij hebben gedeeld en/of verzameld op Modafinil-It.com. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die wij hebben verzameld

De persoonlijke informatie die van u wordt gevraagd en de redenen waarom dit wordt gevraagd, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken. Wanneer u zich registreert voor een account, kunnen wij u vragen om uw contactgegevens, met inbegrip van zaken zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen op verschillende manieren, onder meer om:

 • Het verschaffen, beheren en onderhouden van onze website.
 • U emails sturen
 • Verbeteren, aanpassen en uitbreiden van onze website
 • Fraude toedekken en voorkomen

Bestanden opnemen

Modafinil-It.com volgt een standaard procedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hosting bedrijven doen dit en een deel van de analyse van hosting diensten. De door de logbestanden verzamelde informatie omvat Internet Protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum en tijd, verwijzende/uitgaande pagina’s en eventueel aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie. Het doel van de informatie is trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Cookies en webcookies

Net als elke andere website, maakt Modafinil-It.com gebruik van ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, met inbegrip van bezoekersvoorkeuren, en de pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze website aan te passen op basis van het browsertype van de bezoeker en/of andere informatie.

Voor meer algemene informatie over cookies, lees Cookie Consent’s “Wat zijn cookies?“.

Advertentiepartners Privacybeleid

U kunt deze lijst raadplegen om het privacybeleid van elk van de reclamepartners van Modafinil-It.com te vinden.

Third-party advertising servers of netwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die worden weergegeven in Modafinil-It.com, die rechtstreeks naar de browser van de gebruiker worden verzonden. In dat geval krijgen zij automatisch hun IP-adres. Deze technologieën worden gebruikt om de doeltreffendheid van uw reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die u te zien krijgt op de websites die u bezoekt, te personaliseren.

Houd er rekening mee dat Modafinil-It.com geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Privacybeleid van derden

Het privacybeleid van Modafinil-It.com is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom raden wij u aan het respectievelijke privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. U kunt uw praktijken en instructies over hoe af te zien van bepaalde opties.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via de individuele opties van uw browser. Meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers is te vinden op de websites van de respectieve browsers.

CCPA-privacyrechten (verkoop mijn persoonlijke gegevens niet)

Naast andere rechten, hebben consumenten in Californië het recht om:

 • Een bedrijf dat persoonsgegevens van een consument verzamelt, verplichten de specifieke categorieën en specifieke persoonsgegevens bekend te maken die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.
 • Een bedrijf verzoeken persoonsgegevens van een consument te wissen die een bedrijf heeft verzameld.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om te reageren. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

Wij wilden er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten inzake gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

 • Recht van toegang – U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding aanrekenen voor deze dienst.
 • Het recht op rectificatie – U hebt het recht te verzoeken om rectificatie van gegevens die volgens u onjuist zijn. U hebt ook het recht om ons om volledige informatie te vragen die volgens u onvolledig is.
 • U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
 • Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht te verzoeken om overdracht van verzamelde gegevens aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om daarop te reageren. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen bij het gebruik van internet. Wij moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, te participeren en/of te controleren en te begeleiden.

Modafinil-It.com verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.